Technológia merania – 3D meranie 

Kvalifikovaní zamestnanci vykonávajú merania, ktoré sprevádzajú výrobu, 

ako aj konečnú kontrolu kvality. Všetky príslušné merania sú samozrejme zdokumentované a sprístupnené zákazníkom.

Pracovná oblasť našej meracej techniky je vybavená moderným dotykovým súradnicovým meraním.

Na riadenie procesov a kvalifikáciu našich výrobkov sú k dispozícii NC riadené stroje.

Systémy sú pravidelne kalibrované a certifikované pre náročné použitie.

Na zabezpečenie porovnateľných nameraných hodnôt sa merania vykonávajú vždy v plne klimatizovaných miestnostiach.


Rozsah merania do: 1 800 x 1 200 x 1 000 mm