Medzi hlavné oblasti výroby patria:

• CAD/CAM konštrukcia a dizajn
• upínacie prípravky
• meracie prípravky
• kontrolné prípravky
• prípravky na meranie síl
• zváracie prípravky
• upínacie a polohovacie systémy
• uchopovanie pre robotické a automatizovane pracoviská
• CNC veľkorozmerné 5-osé obrábanie 5-osé CNC obrábanie
   do 3800mm

• 3D merania s vyhodnocovaním procesu
• makety a prototypy
• hliníkové formy
• výroba modelov a foriem pre pieskové zlievarenstvo
• cubing

Nase sluzby